Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiat Kłodzki

Strona internetowa instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej

Ilość wyświetleń: 8384

Opis kategorii:
Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 1
ul. Bobrownicka 1
57-330 Szczytna
tel./fax 74/868 33 87
e-mail: od1@zdp.klodzko.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Kierownik Obwodu - Artur Kowalski
Majster Obwodu - Mariusz Pietrasik
Dróżnicy (5 pracowników)

Do zakresu działania Obwodu Drogowego nr 1 należy w szczególności :
1. Utrzymanie przejezdności dróg,
2. Systematyczne patrolowanie sieci dróg i
dokonywanie przeglądów bieżących obiektów mostowych,
3. Wykonywanie prac interwencyjnych i drobnych prac utrzymaniowych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu, trwałością obiektów mostowych oraz estetyką pasa drogowego,
4. Przy obiektach mostowych :
a. utrzymanie czystości na mostach, w tym : oczyszczanie mostów, koszenie traw na stożkach, oczyszczanie przestrzeni pod mostami,
b. awaryjna wymiana oznakowania i urządzeń zabezpieczających na obiektach mostowych,
c. współudział w ochronie obiektów mostowych w okresie zimowym i spływu lodów oraz powodzi,
d. oznakowanie obiektów mostowych w przypadku awarii,
e. drobne roboty utrzymaniowe w celu likwidacji zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5. Roboty drogowe :
- utrzymanie w stanie dobrej widoczności i estetyki oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających
- wymiana pojedynczych elementów oznakowania i elementów zabezpieczających
- naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni, szczególnie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
- wykonywanie drobnych robót na poboczach, w tym : uzupełnienie rozmytego korpusu drogowego i odwodnienie zastoisk wodnych
- utrzymanie czystości w pasie drogowym i na parkingach oraz usuwanie przeszkód z jezdni i poboczy,
6. Wykonywanie mostowych robót zabezpieczających oraz robót utrzymaniowych o charakterze awaryjnym,
7. Zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie oznakowanie,
8. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości oznakowania,
9. Kierowanie pracami przy zimowym utrzymaniu dróg w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Dróg,
10. Prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód,
11. Zabezpieczenie techniczne przeglądów obiektów mostowych,
12. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządami oraz innymi jednostkami, w tym policją, w zakresie utrzymania bezpieczeństwa dróg,
13. Współpraca z komórkami Zarządu Dróg w zakresie prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz gromadzenia danych techniczno-eksploatacyjnych.